Öğretmen

Öğretmen, toplumun hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişidir. Türk Dil Kurumu’nda ise öğretmen; “Mesleği bilgi öğretmek olan kimse” olarak tanımlanmıştır.

Çalışma Koşulları;

 1. Öğretmenler kamu veya özel sektörde çalışma imkanlarına sahiptir.
 2. Öğretmenlerin çalışma koşulları her bölgede aynı değildir.
 3. Öğretmenler müfredata bağlı ders işledikleri için konuları müfredata göre anlatmak zorundadırlar.
 4. Özel okullarda, dershanelerde çalışan öğretmenler maaşlarından düşüklüğünden ve çalışma saatlerinden şikayetçi olabilmektedirler.
 5. Öğretmenlik çaba gerektiren bir meslektir.

 

Mesleki Gereklilik;

 1. Etkili bir iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 2. Temel eğitimcilik niteliklerini sahip olmak,
 3. Dili, sözlü ve yazılı olarak doğru kullanmak
 4. İyi çalışma alışkanlıkları, güvenilirlik gibi görevleri işinin bir parçası haline getirmek,
 5. Disiplin sorunlarına müdahale etmek ve çözmek,
 6. İyi bir öğretmen adil olmalıdır,
 7. Her zaman öğrenmeye açık olmalıdır.

Maaş Bilgisi; 

2020 yılı itibari ile öğretmen maaşı 4.013₺dir. 

           Ek ders ücretinin hesaplaması yapılırken ise;

 • Görev türü
 • Ödenecek ek ders ücretinin 1 saatlik karşılığı
 • Ücret yılı/ayı
 • Öğretmenin normal ücreti
 • Öğrenim durumu gibi koşullar büyük bir önem taşımaktadır.