Yabancı Dil Paragraf Sorularını Çözerken Kullanabileceğiniz 6 Taktik

Yabancı Dil Sınavında öğrenciler kelime, dilbilgisi, okuduğunu anlama gibi birçok kapsamda sorularla sınanırken, öğrencilerin büyük çoğunluğunun takıldığı, zorlandığı soru tarzlarından biri de paragraf sorularıdır. Bu soruları hatasız çözebilmek için genel olarak yapmanız gereken sınava kadar İngilizce kitap, makale vb. okumalarınızı sıklaştırmanızdır çünkü dil sınavı okuduğunuzu anlamaya yöneliktir. Uzun ve korkutucu görünen bu paragraf sorularına doğru taktiklerle yaklaşırsanız, bu soruları çok daha kolay çözebilirsiniz. 

 

1.Paragrafı okumadan önce mutlaka paragrafa bağlı olan soruyu okuyun

Genelde önce paragrafı okumayı tercih eden öğrenciler, paragraftan sonra soruları ve şıkları okuyunca paragrafta ne okuduğunu unutur ve paragrafı tekrar okumak için en başa döner. Saniyelerle yarıştığınız bir sınavda bu durum, ciddi bir zaman kaybına sebep olur. Bu sebeple önce paragrafa bağlı soruyu okuyup, paragrafta ne aramanız gerektiğini anlamalısınız. Daha sonra paragrafı okuduğunuzda beyin aradığınız bilgiyi paragrafın içinden daha kolay seçebilecektir. 

 

2.Önemli sözcük ya da cümle yapılarını gözden kaçırmayın

Paragrafı okurken özel isimler, zamanlar, sıfatlar, mekanlar aynı veya benzer ifadelere, bağlaçlara ve relative clauselara çok dikkat edilmeli hatta bu sözcüklerin altı çizilmelidir. Anlamını bilmediğiniz kelimelere takılmayın. Önce paragrafı hızlıca okuyup bilmediğiniz kelimelere takılmayarak paragrafın genelini anlamaya çalışın. Daha sonra şıklara dönün ve paragrafı detaylı inceleyin. Soru kökünün sizi yönlendirmesiyle doğru cevaba daha kolay ulaşacaksınız.

 

3.Uzun paragraflar motivasyonunuzu düşürmesin

Genellikle 120-190 arası sözcük sayısından oluşan paragraflar uzun göründüğünden bazen öğrenciler için korkutucu olabiliyorlar. Ancak bu çok büyük bir yanılgı.  Aslında paragrafın uzun olması her açıdan avantajdır. Çünkü uzun bir paragraf, size sorulan soru ile ilgili işinizi kolaylaştıracak çok fazla detay bilgiye sahipsiniz anlamına gelmektedir. 

 

4.Sizin Değil Yazarın Fikrini Baz Alın

Eğer çıkarım yapmanız gereken bir paragraf sorusu çözüyorsanız, sorunun cevabını  şıklarda ararken mutlaka yazarın fikrinden yola çıkın. Konu ile ilgili yazarla çok farklı fikirlere sahip olmanızın hiçbir önemi yok. Soruda sorulan sizin değil, yazarın fikri bunu unutmayın. Örneğin; soruda yazar bir pizza tarifi veriyorsa, şıklara bakarken evde sizin yaptığınız pizza tarifine dair bir şeyler aramayın. ÖSYM’nin istediği yazarın paragrafta anlattığı tariftir ve sizin evde pizzayı nasıl yaptığınızın ÖSYM için hiçbir önemi yoktur. Bu tür sorular yavaş ve sakin yapılmalıdır çünkü her zaman direkt çıkarım yapabileceğiniz net cümlelerden oluşmazlar. Bazen çıkarılması gereken sonuç dolaylı olarak anlatılır. Bu da soruyu biraz daha zor hale getirir.

Bu tür çıkarım sorularında genellikle ;

It is implied in the passage that…
It can be inferred from the passage that…
The author implies that… gibi soru kalıpları kullanılır.

 

5.Tarihler ve Sayısal Değerlere Dikkat Edin

Paragrafta geçen tarihlerin ve sayıların mutlaka altını çizin. Tarihlerin ya da verilen sayıların eş anlamlı söylemleri şıklarda kullanabilir. 

Örneğin soruda; On milyonluk nüfusun yarısı……. şeklinde geçen ifade şıklarda; Ülkede beş milyon kişi……. şeklinde ifade edilebilir. 

 

6.Çeldiricilere Dikkat Edin

Paragraf sorularında bazen şıkların arasına paragraftan elde etmeniz gereken çıkarıma ya da cevaba çok yakın, kolay kolay ayıramayacak kadar benzer bir şık yerleştirilir. Şıkları okurken yavaşlamalı, birbirine anlamsal açıdan çok benzeyen şıklar tespit edilmeli ve bu şıklar da kendi arasında tek tek dikkatlice incelenerek yanlış olan şık elenmelidir.